ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Burza filantropie

Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy.

Jedná se fakticky o „Den D“ neziskových organizací a probíhá podobně, jak jej známe z pořadu České televize, kde se zajímavé projekty ucházely o podporu investorů.

V případě Burzy filantropie prezentují svůj projekt neziskové organizace a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Ti mohou projekty podpořit finančními a materiálními dary nebo jinou vhodnou formou pomoci. Burzy se od roku 2011 konají na několika místech Pardubického kraje a od roku 2023 ve Zlínském a Královehradeckém kraji – donátoři proto mohou podpořit neziskové organizace a jejich projekty v regionu, ke kterému mají bližší vztah.

Burza filantropie je založena na principech otevřenosti, lokálnosti, svobodě podpory a partnerství.

Burzu filantropie ve Zlínském kraji organizuje Poradenské a krizové centrum, p. o. Naší motivací je v rámci této doprovodné aktivity naplňovat dlouhodobý cíl organizace – přispívat k rozvoji a osvětě v oblasti společenské odpovědnosti v regionálním kontextu.

Hlavním partnerem akce je Zlínský kraj.

Bližší informace najdete na www.burzafilantropie.cz

Skip to content