ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekty

PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ V RODINÁCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI

www.nastejnevlne.cz

Od 1.3.2023 do 31.5.2025 realizujeme projekt Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji. Projektem pomáháme rodinám ze Zlínského kraje, ve kterých dítě nebo rodiče (pečující osobu) trápí duševní obtíže. K tomu je nezbytná zejména dlouhodobá a včasná stabilizace duševního stavu dětí/pečující osoby, pomoc s praktickým nastavením fungování rodiny a související edukace rodičů/pečujících osob. Tuto pomoc zajišťuje personálně rozšířený tým naší služby SAS – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Proč tento projekt? Projektem reagujeme zejména na zvýšenou potřebu psychologické a psychoterapeutické podpory, a zároveň na nedostatečné kapacity psychologické a psychiatrické péče (především dětské).

Co projekt přináší? Díky projektu mohou rodiny od začátku vzniku duševních obtíží a nabourání běžného chodu rodiny získat v místě bydliště praktickou, včasnou podporu, včetně porady psychologa (i v době čekání na konkrétní odbornou psychologickou nebo psychiatrickou pomoc). Ve své nepříznivé situaci se mohou co nejrychleji zorientovat, stabilizovat svůj duševní stav, konstruktivně a udržitelně nastavit praktické fungování rodiny, a často tak předejít výraznému zhoršení situace. Díky terénní a ambulantní formě naší SAS probíhá podpora v přirozeném prostředí rodiny.  Navázáním spolupráce ještě v době hospitalizace jsou ohrožené rodiny bezpečně zachyceny v návazné podpůrné síti (prevence zhoršení duševního stavu, re-hospitalizace a ohrožení bezpečí v rodině).

Díky proškolení, supervizím a účastí na odborné stáži jsou naši pracovníci schopni pracovat s rodinami odborně navzdory bariéře duševních obtíží a účinněji jim pomoci řešit bezprostředně související krizové faktory ovlivňující rodinné vztahy a zázemí pro výchovu dětí.

Naším cílem je spolupracovat napříč obory, společně hledat nejefektivnější postup v poskytování odborných služeb rodinám.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0000235

Operační program Zaměstnanost plus

Rozpočet projektu: 8 025 478,75 Kč

Vstupní evaluační zpráva ke stažení ZDE

„Toto dílo Vstupní evaluační zpráva k projektu Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji  je licencováno pod licencí Creative Commons CC BY 4.0. Licenční podmínky navštivte na adrese CC BY 4.0 Právní ujednání | Uveďte původ 4.0 Mezinárodní | Creative Commons.“

Skip to content