ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PC

Poradenské centrum

Psychologické poradenství, mediace, sociální a právní poradenství pro osoby, rodiny, manžele a partnery, kteří mají obtíže v mezilidských vztazích.

Poradenské centrum

Pracoviště Zlín

pc@pkcentrum.cz
777 219 150, 577 210 809

 

Pracoviště Uherské Hradiště

Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště

pcuh@pkcentrum.cz

775 760 785

 

Pracoviště Vsetín

Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

pcvsetin@pkcentrum.cz

571 818 515, 608 885 027

 

Pracoviště Kroměříž

Nitranská 4091, 767 01 Kroměříž

pckromeriz@pkcentrum.cz

573 340 131, 775 760 789

Kontakty

Zlín
777 219 150

Vsetín
608 885 027

Uherské Hradiště
775 760 785

Kroměříž
775 760 789

Pro koho je služba určena?

Osoby nacházející se v obtížné osobní, partnerské a rodinné situaci související se vztahovými problémy, kterou nejsou schopny zvládat vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi, manžele, partnery i jednotlivce.

Cílová skupina není věkově omezena.

Jak to funguje

Klientům poskytujeme:

Poradenství

keyboard_arrow_down

Psychologické poradenství poskytované jednotlivcům i v rámci práce se skupinou. Jedná se o činnost zaměřenou na překonání aktuálních psychických problémů klientů nebo konfliktních situací pomocí psychologických metod a prostředků. Jde převážně o krátkodobější edukativní nebo poradenské vedení. Do této oblasti patří rovněž rozvodové a porozvodové poradenství, psychologická pomoc rodinám s vícegeneračním soužitím (ve kterých dochází k domácímu násilí), psychologické poradenství poskytované jednotlivcům v jejich složité životní situaci (např. osamělost, opakované problémy v partnerských nebo jiných mezilidských vztazích, problémy v komunikaci a další).

Skupinová konzultace

keyboard_arrow_down

Jde o postup, který používá skupinovou dynamiku, tj. interakce mezi členy skupiny.

Mediace

keyboard_arrow_down

Neformální, strukturovaný proces mimosoudního řešení konfliktů. V tomto procesu mediátor jako nezávislá a nezaujatá osoba napomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a podporuje je v hledání společných praktických a reálných řešení v předmětech, které způsobily konflikt. Podporuje klienty v hledání společné smírné cesty a ve vytvoření vzájemně přijatelné dohody, která může být v určité formě právně závazná. Pomáhá jim vyhledávat taková řešení, které uspokojí obě strany, aniž by doporučovala či nařizovala podobu výsledného řešení. V mediaci ti, kdo rozhodují o výsledku sporu, jsou samotní účastníci mediačního procesu.

Cílem a výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediačního procesu. Dohoda zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů i sankcí za její nedodržení. Dohoda má písemnou podobu a stvrzuje se podpisy stran i mediátora.

Výhody rodinné mediace ve srovnání se soudním sporem

 • rodiče mají možnost i nadále (po rozvodu) rozhodovat o věcech, které se týkají jejich dětí
 • výhodou je posílení úcty a důstojnosti rodiče
 • podpora komunikace a kooperace mezi rodiči
 • redukce nepřátelství mezi rodiči
 • upevnění závazku obou rodičů vůči porozvodovému uspořádání
 • možnost flexibilního uspořádání různých činností a programů tak, jak to vyžadují měnící se potřeby rodiny
 • zachování soukromí v osobních a rodinných záležitostech
 • minimum státního vměšování do rodinného života
 • minimalizace finančních výdajů rodičů i daňových poplatníků

Sociální poradenství

keyboard_arrow_down

Orientace v sociálních systémech, využití poznatků sociální psychologie, znalostí sociálně-právní problematiky a znalostí legislativy. Vyhledávání a zprostředkování dalších navazujících sociálních služeb a jiných forem pomoci.

Možnosti využití služby:

 • pomoc při sepisování podání, návrhů a vyjádření
 • před rozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství
 • poradenství v oblasti péče o nezletilé děti (úprava péče, styku, stanovené výživného aj.) poradenství v oblasti nároků na sociální dávky státu a postupu při jejich vyřízení poskytnutí informací o sociálních službách zprostředkování kontaktů s úřady nebo dalších odborníků
 • doprovázení na úřady, podpora a pomoc při zvládání jednání

Individuální konzultace

keyboard_arrow_down

Jedná se o působení psychologickými prostředky, ke kterým patří např. slovo, rozhovor, neverbální chování, ošetřování emocí, modelování situací, psychodrama, sugesce, učení, vztahy a interakce ve skupině aj. Standardní délka individuální konzultace je 50 – 60 minut. Počet a frekvence konzultací je stanovena vzájemnou dohodou klienta s odborným pracovníkem.

Krizová intervence

keyboard_arrow_down

Krizová intervence je poskytována klientům prožívajícím akutní krizi v souvislosti s mimořádnou životní situaci (např. nevěra partnera, náhlý nápor deprese, sebevražedné myšlenky). Krizová intervence je poskytována v osobním kontaktu nebo telefonicky a je zaměřena na akutní potíže klienta. Cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a zklidnění klienta.

Poslání

Posláním je poskytování odborného sociálního poradenství osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládnout vlastními silami.

Cíle služby

 • Pomáhat rozpoznávat a řešit příčiny a důsledky osobních, partnerských nebo rodinných problémů a krizí.
 • Podporovat obnovení psychické rovnováhy a uplatnění vlastních sil, schopností a dovedností.
 • Motivovat a podporovat k soudržnosti a ve vytváření pozitivního a harmonického prostředí pro vzájemné soužití, a především pro zdravý vývoj dětí.
 • Působit preventivně u partnerských, rodinných a manželských rozvratů a rozvodů.
 • Zmírňovat negativní dopady rozvodů, rozvratů u zúčastněných osob a jejich okolí.

Zásady služby

 1. Individuální přístup ke klientům a jejich potřebám
 2. Rozvoj aktivity, samostatnosti klienta při řešení jeho situace
 3. Respekt
 4. Nestrannost
 5. Rovný přístup
 6. Bezplatnost
 7. Možnost anonymity klienta
 8. Odbornost a profesionalita všech pracovníků

Provozní doba + forma poskytování

Terénní forma

Středa 9:00 – 11:00 (Zlín, UH, Vsetín)

Působíme v rámci celého Zlínského kraje.

Ambulantní forma dle jednotlivých pracovišť

Pracoviště Zlín

U Náhonu 5208, Zlín

Pondělí 8:00 – 17:30

Úterý 8:00 – 18:00

Středa 8:00 – 15:00

Čtvrtek 8:00 – 17:30

Pátek 8:00 – 13:00

Pracoviště Kroměříž

Nitranská 4091, Kroměříž

Pondělí 8:00 – 17:30

Úterý 8:00 – 15:00

Středa 8:00 – 17:30

Pracoviště Uherské Hradiště

Protzkarova 51 (budova Slovače), Uherské Hradiště

Pondělí 8:00 – 18:00

Úterý 8:00 – 18:00

Středa 8:00 – 15:30

Čtvrtek 8:00 – 15:30

Pátek 8:00 – 13:00

Pracoviště Vsetín

Nemocniční 955, Vsetín

Pondělí 8:00 – 17:30

Úterý 8:00 – 17:30

Středa 8:00 – 14:30

Čtvrtek 8:00 – 14:00

Pátek 8:00 – 13:00

Skip to content