IC

Intervenční centrum

Pomoc osobám starším 16ti let, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem domácího násilí.

Intervenční centrum

ic@pkcentrum.cz
774 405 682

Kontakt v provozní době a v sobotu, neděli a ve státní svátky od 9:00 do 17:00 hodin

call +420 774 405 682

Pro koho je služba určena?

Osoby starší 16ti let, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem domácího násilí. Jsou to osoby ohrožené nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí. 

K domácímu násilí dochází mezi dospělými partnery, může mít formu násilí na dětech, seniorech či handicapovaných osobách.

Jak to funguje?

Nabízíme:     

 • krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu
 • interdisciplinární týmy
 • poskytování informací a pomoc při vypracování a podání příslušných návrhů k soudu
 • pomoc při komunikaci s úřady, policií, soudem, sociálními službami a dalšími organizacemi a institucemi
 • poskytnutí právního poradenství zejména v oblasti rodinného, občanského a trestního práva v souvislosti s řešením nepříznivé situace uživatele
 • pomoc a podpora při vyřizování záležitostí souvisejících s finančním zajištěním, problematikou bydlení/ubytování, péčí o dítě a dalšími záležitostmi dle individuálně určených potřeb uživatele
 • poskytnutí doprovodu v souvislosti s řešením nepříznivé sociální situace uživatele

Služba je dobrovolná a bezplatná.

Poslání

Posláním je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí, jež se vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé situace. Pomocí sociálního poradenství a sociálně terapeutických činností zvyšuje soběstačnost uživatele služby při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí s cílem nabytí dovednosti tuto situaci řešit vlastními silami nebo jí předcházet. Služba je poskytována s důrazem na zachování lidské důstojnosti klienta a zajištění dodržování lidských práv a svobod. Vždy je přihlíženo k individuálním potřebám uživatelů.

Cíle služby

 • Zajistit účinnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, případně působit i preventivně nebo alespoň zmírňovat důsledky tohoto společensky nežádoucího jevu.
 • Napomoci uživateli vyřešit jeho nepříznivou životní situaci, motivovat jej k zajištění vlastního bezpečí a vlastní aktivitě tak, aby se mohl vrátit k běžnému způsobu života.
 • Zvýšení informovanosti veřejnosti o domácím násilí a možné pomoci ohrožené osobě domácím násilím.
 • Zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi organizacemi a institucemi, které spolupracují při pomoci osobám ohroženým domácím násilím.  

Zásady služby

 1. Diskrétnost
 2. Dobrovolnost
 3. Bezpečí
 4. Anonymita (vyjma případů vykázání, kdy intervenční centrum od Policie ČR obdrží dle zákona úřední záznam s osobními daty osoby ohrožené domácním násilím)
 5. Bezplatnost
 6. Profesionalita
 7. Respekt a tolerance
 8. Zachování lidské důstojnosti
 9. Individuální přístup a motivace

Provozní doba + forma poskytování

Ambulantní forma

Pracoviště Zlín – U Náhonu 5208, Zlín

Pracoviště Kroměříž – Nitranská 4091, Kroměříž

Pracoviště Uherské Hradiště – Protzkarova 51 (budova Slovače), Uherské Hradiště

Pracoviště Vsetín – Nemocniční 955, Vsetín

Terénní forma

Působíme v rámci celého Zlínského kraje.

Pracoviště Zlín

Ambulantní forma služby

Pondělí    8:00–17:00

Úterý       8:00–18:00

Středa     8:00–17:00

Čtvrtek    8:00–15:00

Pátek       8:00–14:30

Terénní forma služby

Pondělí   12:00–16:00

Úterý      14:00–17:00

Středa     9:00–12:00

Pátek      8:00–11:00

Pracoviště Kroměříž

Ambulantní forma služby

Pondělí   13:00–17:00

Úterý       8:00–10:00

Středa    10:00–15:00

Pátek      11:00–14:00

Terénní forma služby

Úterý    13:00–16:00

Pátek     8:00–10:00

Pracoviště Uherské Hradiště

Ambulantní forma služby

Pondělí    8:00–10:00

Úterý      13:00–16:00

Středa    13:00–18:00

Pátek      8:00–13:00

Terénní forma služby

Pondělí    13:00–16:00

Středa     9:00–11:00

Pracoviště Vsetín

Ambulantní forma služby

Pondělí    8:00–18:00

Úterý      13:00–15:00

Středa     8:00–16:00

Pátek      12:00–14:00

Terénní forma služby

Úterý    10:00–12:00

Pátek     8:00–11:00