ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

IC

Intervenční centrum Zlínského kraje

Pomoc osobám starším 16ti let, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem domácího násilí.

Intervenční centrum Zlínského kraje

U Náhonu 5208

760 01 Zlín

ic@pkcentrum.cz
774 405 682

Kontakty pro okres:

Vsetín – 608 885 027, pcvsetin@pkcentrum.cz

Uherské Hradiště – 775 760 785, pcuh@pkcentrum.cz

Kroměříž – 775 760 789, pckromeriz@pkcentrum.cz

Kontakt v provozní době a v sobotu, neděli a ve státní svátky od 9:00 do 17:00 hodin

call +420 774 405 682

Pro koho je služba určena?

 • Osoby starší 16 let, které jsou:
  • Ohrožené násilným chováním osoby vykázané na základě vydání policejního záznamu o vykázání.
  • Ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum.
  • Ohrožené domácím násilím, které intervenční centrum kontaktuje bezprostředně poté, co se o ohrožení osoby násilným chováním dozví.
  • Ohrožené nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím.

Jak to funguje?

Nabízíme:     

 • krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu
 • interdisciplinární týmy
 • poskytování informací a pomoc při vypracování a podání příslušných návrhů k soudu
 • pomoc při komunikaci s úřady, policií, soudem, sociálními službami a dalšími organizacemi a institucemi
 • poskytnutí právního poradenství zejména v oblasti rodinného, občanského a trestního práva v souvislosti s řešením nepříznivé situace uživatele
 • pomoc a podpora při vyřizování záležitostí souvisejících s finančním zajištěním, problematikou bydlení/ubytování, péčí o dítě a dalšími záležitostmi dle individuálně určených potřeb uživatele
 • poskytnutí doprovodu v souvislosti s řešením nepříznivé sociální situace uživatele

Služba je dobrovolná a bezplatná.

Poslání

Posláním Intervenčního centra Zlínského kraje je poskytování bezplatné odborné pomoci a podpory osobám ohroženým domácím násilím a osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím.

Cíle služby

 • Pomoc osobám ohroženým domácím násilím zorientovat se ve složité životní situaci.
 • Motivace klienta k zajištění vlastního bezpečí.
 • Rozvoj mezioborové spolupráce v oblasti domácího násilí.
 • Zvýšení informovanosti veřejnosti o domácím násilí a možné pomoci osobám ohroženým domácím násilím.

Zásady služby

 1. Diskrétnost
 2. Dobrovolnost
 3. Bezpečí
 4. Anonymita (vyjma případů vykázání, kdy intervenční centrum od Policie ČR obdrží dle zákona úřední záznam s osobními daty osoby ohrožené domácním násilím)
 5. Bezplatnost
 6. Profesionalita
 7. Respekt a tolerance
 8. Zachování lidské důstojnosti
 9. Individuální přístup a motivace

Provozní doba + forma poskytování

Terénní forma

Působíme v rámci celého Zlínského kraje.

Pondělí 8:00 – 17:30     

Úterý 8:00 – 17:30

Středa 8:00 – 17:30

Čtvrtek 8:00 – 17:30

Pátek 8:00 – 13:00

Ambulantní forma služby

U Náhonu 5208, Zlín

Pondělí 8:00 – 15:00

Úterý 8:00 – 18:00

Středa 8:00 – 15:00

Čtvrtek 8:00 – 14:00

Pátek 8:00 – 13:00

V sobotu, neděli a ve státní svátky v době od 9,00 do 17,00 hodin, je obětem domácího násilí zajištěno poskytnutí neodkladné pomoci prostřednictvím pohotovosti na mobilním telefonu 774 405 682.

Skip to content