SAS

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Intenzivní podpora celé rodiny a její aktivizaci v tíživé životní situaci, jako je např. ztráta bydlení, zadlužení, výchovné a vzdělávací obtíže.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Divadelní 3354, Zlín (vchod ze zadní strany budovy – od kašny, I. patro)
sas@pkcentrum.cz
703 178 690

Nepretržitá pohotovostní linka

call +420 703 178 690

Pro koho je služba určena?

Služba je určena rodinám s dětmi do 18 let, rodinám, kde došlo k dočasnému umístění dítěte mimo biologickou rodinu, jiným osobám pečujícím o dítě a těhotným ženám.

Jak to funguje?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) poskytují podporu rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci, jako je např. ztráta bydlení, obtíže s hospodařením či zadlužením, hledání zaměstnání, komunikační problémy, výchovné a vzdělávací obtíže s dětmi…

Důraz klademe na aktivní spolupráci nejen s blízkými osobami dítěte, ale i s dalšími odborníky, kteří jsou s danou rodinou v kontaktu a mohou svým vlivem přispět ke zlepšení situace rodiny. Jedná se tak o dlouhodobou intenzivní podporu celého systému rodiny a jeho aktivizaci.

Služba je dobrovolná a bezplatná.

Poslání

Posláním SAS je poskytnout rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace, a to zejména v jejich přirozeném prostředí. Podle potřeb dítěte bude podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí.

Cíle služby

Cílem služby je zapojení a aktivizace všech členů rodiny do řešení jejich nepříznivé životní situace. Snahou je obnovit narušené funkce rodiny a tím minimalizovat dopady, které by mohly ohrožovat vývoj dítěte, prevence umístění dítěte do náhradní rodinné nebo institucionální péče či příprava na návrat dítěte zpět do rodiny z náhradní či institucionální péče.

Zásady služby

  1. Respektující, neutrální a důstojný přístup
  2. Princip profesionality
  3. Individuální přístup
  4. Svobodné a dobrovolné rozhodování
  5. Princip aktivizace
  6. Interdisciplinarita a komplexnost
  7. Mlčenlivost

Provozní doba a forma poskytování

Terénní forma

Působíme v oblastech ORP Zlín, ORP Holešov, ORP Luhačovice, ORP Otrokovice, ORP Vizovice, ORP Kroměříž.

Po–Pá: 7:00–18:00 hod.

Ambulantní forma

Divadelní 3354, Zlín (vchod ze zadní strany budovy – od kašny, I. patro)

Út: 12:00–17:00 hod.

SAS Kontakty

Fotografie zaměstnance

Vedoucí SAS

Mgr. Adéla Gregor

adela.gregor@pkcentrum.cz
703 178 690

Fotografie zaměstnance

Sociální pracovnice

Bc. Lucie Masaříková

lucie.masarikova@pkcentrum.cz
703 178 820

Fotografie zaměstnance

Sociální pracovnice

Mgr. Anna Hubálková

anna.hubalkova@pkcentrum.cz
734 785 999

Fotografie zaměstnance

Sociální pracovnice

Mgr. Bianca Korchová

bianca.korchova@pkcentrum.cz
739 544 907