ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SAS

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora celé rodiny a její aktivizace v tíživé životní situaci, jako jsou např. potíže v rámci duševního zdraví, ztráta bydlení, obtíže s hospodařením či zadlužením, výchovné a vzdělávací obtíže aj.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Divadelní 3354, Zlín (vchod ze zadní strany budovy – od kašny, I. patro)
sas@pkcentrum.cz
703 178 690

Kontakt

call +420 703 178 690

Pro koho je služba určena?

Cílovou skupinou naší služby jsou: 

  • Rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let, které se ocitly v obtížené životní situaci, kdy je ohrožen vývoj dítěte a rodiče nedokáží bez pomoci tuto situaci překonat.
  • Rodiny s dětmi ve věku 0–18 let, u kterých se objevují duševní obtíže nebo jsou ohroženy vznikem duševního onemocnění.
  • Rodina, kde došlo k dočasnému umístění dítěte mimo biologickou rodinu (ústavní péče, NRP) a zároveň rodina usiluje o navrácení dítěte zpět do rodiny.

Jak to funguje?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) poskytují podporu rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci, jako jsou např. potíže v rámci duševního zdraví, ztráta bydlení, obtíže s hospodařením či zadlužením, komunikační problémy, výchovné a vzdělávací obtíže s dětmi…

Začínáme tím, že se společně domluvíme na schůzce, nejčastěji telefonicky, ale můžete nás kontaktovat i emailem, nebo osobně. Je možné se setkat u Vás v domácnosti, nebo někde, kde je to pro Vás příjemné. Rádi se s Vámi setkáme i v našich prostorech ve Zlíně.

Klademe důraz na aktivní spolupráci nejen s blízkými osobami dítěte, ale i s dalšími odborníky, kteří jsou s danou rodinou v kontaktu a mohou svým vlivem přispět ke zlepšení situace rodiny.

Služba je dobrovolná a bezplatná.

Poslání

Posláním SAS PKC je poskytnout rodině s dítětem, která se nachází v obtížné životní situaci, nebo ve které se nachází osoba s duševními obtížemi, podporu a pomoc, a to zejména v přirozeném prostředí. Podle potřeb rodiny je podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí.

Cíle služby

Cílem služby je zapojení a aktivizace členů rodiny do řešení jejich nepříznivé životní situace. Snahou je obnovit narušené funkce rodiny a tím minimalizovat dopady, které by mohly ohrožovat vývoj dítěte, prevence umístění dítěte do náhradní rodinné nebo institucionální péče. Cílem je také podpora a pomoc dětem a rodičům, pečujícím osobám s duševními obtížemi, aby dokázali žít navzdory psychickým potížím smysluplný, plnohodnotný život, a aby děti vyrůstaly ve svém přirozeném prostředí. 

Zásady služby

  1. Respektující, neutrální a důstojný přístup
  2. Princip profesionality
  3. Individuální přístup
  4. Svobodné a dobrovolné rozhodování
  5. Princip aktivizace
  6. Interdisciplinarita a komplexnost
  7. Mlčenlivost

Provozní doba a forma poskytování

Terénní forma

Jsme s Vámi v celém Zlínském kraji

Po–Pá: 7:00–18:00 hod.

Ambulantní forma

Divadelní 3354, Zlín (vchod ze zadní strany budovy – od kašny, I. patro)

Út: 12:00–17:00 hod.

SAS Kontakty

Fotografie zaměstnance

Vedoucí SAS

Mgr. Adéla Gregor

adela.gregor@pkcentrum.cz
703 178 690

Fotografie zaměstnance

Sociální pracovnice

Bc. Lucie Masaříková

lucie.masarikova@pkcentrum.cz
703 178 820

Fotografie zaměstnance

Sociální pracovnice

Mgr. Jana Vrubelová

jana.vrubelova@pkcentrum.cz

603 185 192

Fotografie zaměstnance

Sociální pracovnice

Mgr. Bianca Korchová

bianca.korchova@pkcentrum.cz
739 544 907

Fotografie zaměstnance

Sociální pracovnice

Mgr. Jana Hunáková

jana.hunakova@pkcentrum.cz

603 185 474

Fotografie zaměstnance

Psycholožka

Mgr. Radka Koňaříková

radka.konarikova@pkcentrum.cz

799 111 500

Fotografie zaměstnance

Sociální pracovnice

Mgr. Marie Fialová

marie.fialova@pkcentrum.cz

734 785 999

Skip to content