ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Krizová lůžka pro ohrožené děti v krizové životní situaci, o které se aktuálně nemá kdo postarat.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Burešov 3675, Zlín
zdvop@pkcentrum.cz
736 510 355

Nepretržitá pohotovostní linka

call +420 736 510 355

Pro koho je služba určena?

 • Děti ve věku od 0 – 18 let, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo bez péče přiměřené jejich věku.
 • Děti, jejichž příznivý vývoj či život je vážně ohrožen.
 • Děti, které byly vystaveny tělesnému či psychickému týrání nebo zneužívání.
 • Děti, které se ocitly v prostředí nebo v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní lidská práva.

Jak to funguje

 • Poskytujeme dočasný pobyt dětem v krizové situaci do věku 18 let, o které se momentálně nemůže vlastní rodina postarat. Dítě může být k pobytu přijato na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci nebo na základě soudního rozhodnutí.
 • Dítě zaopatříme a postaráme se o jeho ubytování, stravování a ošacení. Po celou dobu pobytu v zařízení jsou dítěti k dispozici výchovná péče, sociální, psychologické a speciálně-pedagogické služby. Součástí je i poradenství pro rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu.
 • Kapacita služby je 11 lůžek.

Poslání

Poskytování bezpečného zázemí a pomoci dítěti v řešení obtížných životních situacích. Vytváření přirozené prostředí, ve kterém má dítě možnost zažít důvěru. Na základě získaných informací v co nejkratší době umožnit dítěti návrat do rodinné péče, která bude nejlépe odpovídat jeho potřebám.

Cíle

 • přijmout dítě takové jaké je a společně s ním hledat řešení toho s čím přichází
 • poskytovat informace přiměřené jeho věku a schopnosti porozumět jim
 • poskytnout odbornou psychologickou pomoc
 • uspokojovat základní životní potřeby
 • podpořit dítě v rozvíjení a prohlubování toho, co umí
 • podpořit v učení dítěte tomu, co neumí a co by mělo umět vzhledem ke svému věku a mentální vyspělosti
 • podpořit vnímání vlastní odpovědnosti v závislosti na věku
 • maximálně podpořit vztahy a kontakty s blízkými osobami
 • v co nejkratší době podpořit návrat do své původní biologické rodiny, nové náhradní rodiny (krátkodobá pěstounská péče, dlouhodobá pěstounská péče, adopce) nebo připravit dítě na přechod do jiného zařízení (DD, SVP, VÚ apod)

Zásady služby

 1. Zájmy a práva dítěte 
 2. Otevřenost
 3. Individualita dítěte
 4. Respekt

Provozní doba, forma poskytování

Pobytová forma

L. Košuta 2730, Zlín
Nepřetržitý provoz

ZDVOP Kontakty

Fotografie zaměstnance

Vedoucí ZDVOP

Mgr. Jiří Hrubý

jiri.hruby@pkcentrum.cz
733 615 697

Fotografie zaměstnance

Sociální pracovnice

Mgr. Renáta Dorazilová

renata.dorazilova@pkcentrum.cz
731 404 415

Psycholožka

Mgr. Denisa Horsáková

denisa.horsakova@pkcentrum.cz

733 566 406

Skip to content