ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Krizová lůžka pro ohrožené děti v krizové životní situaci, o které se aktuálně nemá kdo postarat.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Burešov 3675, Zlín
zdvop@pkcentrum.cz
736 510 355

Nepretržitá pohotovostní linka

call +420 736 510 355

Pro koho je služba určena?

 • Děti ve věku od 0 – 18 let, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo bez péče přiměřené jejich věku.
 • Děti, jejichž příznivý vývoj či život je vážně ohrožen.
 • Děti, které byly vystaveny tělesnému či psychickému týrání nebo zneužívání.
 • Děti, které se ocitly v prostředí nebo v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní lidská práva.

Jak to funguje

 • Poskytujeme dočasný pobyt dětem v krizové situaci do věku 18 let, o které se momentálně nemůže vlastní rodina postarat. Dítě může být k pobytu přijato na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci nebo na základě soudního rozhodnutí.
 • Dítě zaopatříme a postaráme se o jeho ubytování, stravování a ošacení. Po celou dobu pobytu v zařízení jsou dítěti k dispozici výchovná péče, sociální, psychologické a speciálně-pedagogické služby. Součástí je i poradenství pro rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu.
 • Kapacita služby je 11 lůžek.

Poslání

Poskytujeme bezpečné zázemí a pomoc dítěti v řešení obtížné krizové životní situace, uspokojováním základních životních potřeb, včetně ubytování, stravy a ošacení. Dále poskytujeme odbornou péči a podporu formou pomoci při přípravě na školní výuku, doprovody do školy, zajištěním zdravotní péče, psychologické či jiné odborné pomoci. 

Cíle

Cílem činnosti ZDVOP je v co nejkratší době umožnit dítěti návrat zpět do biologické rodiny, do náhradní rodinné péče, případně do péče, která bude nejlépe odpovídat jeho potřebám. 

Zásady služby

 1. Zájmy a práva dítěte 
 2. Otevřenost
 3. Individualita dítěte
 4. Respekt

Provozní doba, forma poskytování

Pobytová forma

Burešov 3675, Zlín
Nepřetržitý provoz

ZDVOP Kontakty

Fotografie zaměstnance

Vedoucí ZDVOP

Mgr. Jiří Hrubý

jiri.hruby@pkcentrum.cz
733 615 697

Fotografie zaměstnance

Sociální pracovnice

Mgr. Renáta Dorazilová

renata.dorazilova@pkcentrum.cz
731 404 415

Sociální pracovnice

Mgr. Lucie Poláchová

lucie.polachova@pkcentrum.cz
605 593 050

Psycholožka

Mgr. Denisa Horsáková

denisa.horsakova@pkcentrum.cz
733 160 067