ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kampaň intervenčních center „Zastav kolotoč násilí“

8 března, 2024

„Téměř třetina Čechů (31,8 %), kteří mají ve svém životě zkušenost s domácím násilím, je zažila v obou životních etapách, tedy v dětství i dospělosti, a to buď jako svědek, oběť či původce násilí,“ sdělují veřejnosti výzkumníci společnosti SocioFactor. Výzkum si v ČR zadala zpracovat intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím.Více zde: https://www.kolotocnasili.cz/o-projektu.html

Podporou dospívajících a mladých lidí od 16 let, kteří jsou nebo byli ohroženi domácím násilím ve své primární rodině, se zabývá i naše služba Intervenční centrum Zlínského kraje. Intervenční centrum pomáhá obětem domácího násilí a jejich blízkým. Služba je bezplatná, dostupná v rámci celého Zlínského kraje.
Více informací https://pkcentrum.cz/nase-sluzby/intervencni-centrum/

Skip to content