ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nepodceňujte sebevražedné myšlenky blízkého člověka. Když někdo o sebevraždě mluví, je nutné ho brát vážně.

29 září, 2023

V ČR je dle statistik sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí mezi mladými lidmi. My jsme se zeptali vedoucí naší služby Krizová pomoc Martiny Vlastníkové, jaká je situace ve Zlínském kraji, zda se s tímto tématem pracovníci v terénu setkávají a co máme dělat, pokud se to týká našeho blízkého:

„V praxi naší služby Krizová pomoc se s tématem sebevraždy mladých lidí setkáváme často, a to v kontextu myšlenek, tendencí, nebo již konkrétního plánu. Setkáváme se bohužel i s dokonanými sebevraždami.  Nejčastěji se na nás obrací blízcí zemřelých – rodiče, rodinní příslušníci, kamarádi, partneři. Máme také zkušenost s poskytováním krizové intervence skupinám (třídní kolektiv, letní tábor, …). Práce s pozůstalými po sebevraždě je důležitou oblastí krizové intervence, a tedy naší práce v Krizové pomoci.

Pokud znáte někoho, kdo potřebuje pomoc v této oblasti, mluvte s ním a nabídněte podporu. Případně můžete sami kontaktovat odborníky na duševní zdraví či krizovou linku, která poskytuje pomoc v těžkých situacích. Co je důležité – Nikdy nepodceňujte sebevražedné myšlenky blízkého člověka. Když někdo o sebevraždě mluví, je nutné ho brát vážně. Je důležité, abychom jednali citlivě a podporovali ty, kteří se mohou potýkat s duševními obtížemi, nebo myšlenkami na sebevraždu. Zpravidla se dotyčný snaží tímto něco sdělit, volá o pomoc.

Vyrovnat se se ztrátou blízkého je náročný a dlouhodobý proces. Role krizového interventa spočívá zejména v provázení a poskytování podpory pozůstalým v procesu truchlení. Proces truchlení je vždy individuální, a to jak v prožívání, tak i v čase.

Prožívání pozůstalých po sebevraždě je nesmírně složité a bolestivé. Ztráta někoho blízkého v důsledku sebevraždy může způsobit intenzivní emoce a může mít dlouhodobý vliv na duševní a fyzické zdraví pozůstalých. Některé z emocí, které pozůstalí po sebevraždě mohou prožívat, zahrnují:

  1. Šok a zmatek: Zpráva o sebevraždě blízkého člověka často vyvolává pocit šoku a zmatku. Pozůstalí se mohou ptát, proč se to stalo, a hledat odpovědi na otázky, které zůstávají nezodpovězeny.
  2. Vina a sebekritika: Někteří pozůstalí mohou začít hledat chyby v sobě nebo ve svém jednání a pociťovat vinu za to, co se stalo. Mohou se ptát, jestli by mohli něco udělat jinak, aby zabránili tragédii.
  3. Smutek a bolest: Pozůstalí se mohou cítit zranitelní, prázdní a bolestivě smutní. Smutek po ztrátě blízkého člověka může být dlouhotrvající.
  4. Hněv a frustrace: Pozůstalí mohou pociťovat hněv na osobu, která spáchala sebevraždu, na systém nebo na sebe za to, že nebyli schopni zabránit této tragédii.
  5. Izolace a osamocení: Někteří pozůstalí se mohou cítit izolovaní a sami se svými emocemi. Mohou se stáhnout od svého okolí a ztratit zájem o sociální interakce.
  6. Problémy s duševním zdravím: Prožívání pozůstalých po sebevraždě může zvýšit riziko výskytu duševních problémů, jako je deprese, úzkost nebo posttraumatická stresová porucha.

Je důležité si uvědomit, že každý pozůstalý prochází tímto procesem smutku individuálně a že neexistuje „správný“ způsob, jak reagovat na ztrátu způsobenou sebevraždou. Podpora od rodiny, přátel a profesionálů na poli duševního zdraví může být klíčem k tomu, aby pozůstalí mohli postupně zpracovávat své emoce a najít způsoby, jak se vypořádat se ztrátou. Je také důležité, aby se pozůstalí necítili izolovaní a hledali podporu od lidí, kteří jim mohou pomoci.

Profesionální terapie, podpůrné skupiny a krizové linky jsou dostupné pro pozůstalé po sebevraždě a mohou poskytovat cennou pomoc a prostor pro vyjádření svých emocí.

Často klientům přirovnáváme proces vyrovnávání se se ztrátou k hojení rány. Čerstvá rána nejdříve dost bolí, postupem času se ale zaceluje a intenzita bolesti slábne. Nakonec se z rány stává jizva. To znamená, že je stále viditelná, nikdy nezmizí úplně, ale už není tolik citlivá a bolavá.“

Krizová pomoc řešila v roce 2022 celkem 5 dokonaných případů sebevražd, z toho ve dvou případech se jednalo o mladistvé. Od začátku roku 2023 jsme v rámci služby Krizová pomoc ve Zlínském kraji řešili 1 případ dokonané sebevraždy dítěte.

Krizová pomoc je dostupná pro všechny po celém Zlínském kraji, tel. kontakt: 730 166 862.

Více o službě zde: https://pkcentrum.cz/nase-sluzby/krizova-pomoc/

Další kontakty pro řešení duševních obtíží v rodinách najdete na webu www.nastejnevlne.cz.

Skip to content